İNGİLİZCE

 

 

Erken yaşta yabancı dil öğretiminin hedefi, çocuğu o dili ana dili gibi konuşacak hale getirmek değil, kendisininkinin dışında dillerin ve kültürlerin var olduğunu fark etmesini sağlamaktır. Bilingual (çift dilli) olma hedefi, çocuğun native speaker ( anadili  İngilizce   olan) bir öğretmenle her gün saatler geçirmesi ile ulaşılabilecek bir hedef olup, okulumuz müfredatı bu şekilde planlanmamıştır. Haftada bir gün yer alan İngilizce derslerimizde hedeflenen temel kelime dağarcığı, sayılar, renkler,  günlük konuşma kalıpları, şarkılar, dramatizasyonlar, boyama faaliyetleriyle, video ve flash card destekli olarak pekiştirilmektedir.